Archive for February, 2006

Service Component Architecture Spec

February 28th, 2006 by Johan Eltes

Specifikationen “Service Component Architecture” är ännu i version 0.9, men är ändå mödan värd att bevaka. Jag har skrivit en artikel som förhoppningsvis ska väcka din nyfikenhet. SCA definierar framtidens landskap för SOA och leverantörernas produkter är mer än halvägs…

Introduktion till SCA

Ett antal leverantörer har gemensamt arbetat fram en specifikation inom SOA-området. Specifkationen kallas “Service [...]

Posted in Java EE, SOA | No Comments »

JUnit 4 har släppts

February 20th, 2006 by Mats Ekhammar

 
Nu har version 4 av JUnit släppts. Under flera år har version 3 varit gällande. Den största nyheten är stödet för annoteringar.
Annoteringar kompletterar de namnkonventioner som måste följas för tidigare versioner av JUnit. Istället för att alla test-metoder behöver döpas till test… kan metoderna annoteras:

Annoterad test-metod

@Test public void simpleAdd() {
Money m12CHF= [...]

Posted in Open Source, TDD | No Comments »