Archive for May, 2006

Harmoni mellan JAXB och JAXRPC i JavaEE 5

May 31st, 2006 by Johan Eltes

Om du har försökt hitta ett sätt att implementera en XML-baserad tjänst, som är oberoende av hur tjänsten publiceras, har du hittills haft en utmaning som heter duga. I vart fall om du avsåg dra nytta av standard-teknik för XML-binding. XML-bindning automatiserar överföring av data mellan XML-dokument till Java-objekt.
I och med framväxandet av produkter inom [...]

Posted in Java EE, SOA | 1 Comment »

Spring WebFlow RC1 släppt

May 8th, 2006 by Björn Beskow

Spring WebFlow är en teknologi som syftar till att radikalt förenkla utveckling av komplexa web-applikationer. Genom att explicit representera flöden i form av tillståndsdiagram, höjer man abstraktionsgraden väsentligt. Utvecklare kan bortse från lågnivå-detaljer som enskilda action-klasser och request-URLer och istället arbeta direkt med de olika stegen i ett användarscenario.
Nu har Spring Web Flow Release Candidate1 [...]

Posted in Open Source | No Comments »