Archive for October, 2006

MoreUnit ger produktivitetsboost

October 25th, 2006 by Björn Beskow

Äntligen kommer en fungerande plugin till Eclipse som ger mig det jag var bortskämd med i JBuilder: Enkel navigering mellan produktionskod och testkod. MoreUnit konfigureras med de namngivningskonventioner som gäller för ett projekt (folder för testkod, eventuella pre/postfix i paketnamn, pre/postfix i klassnamn), och ger sedan en högerknappsmeny och snabbkommando (Ctrl-J) för att hoppa mellan [...]

Posted in TDD | No Comments »

Vilka beroenden har du?

October 6th, 2006 by Johannes Carlén

Det här är ett enkelt tips för dig som använder Eclipse som verktyg för Javautveckling. Att starta upp ett enkelt Eclipseprojekt innebär ibland ett fasligt massa surfande efter alla de komponenter och bibliotek man vill använda; Struts, Hibernate, Spring etc. skall alla laddas ned och läggas till classpathen i Eclipse. Det finns dock genvägar och [...]

Posted in Övrigt | No Comments »

Selenium & FitNesse

October 6th, 2006 by Björn Beskow

Out-of-browser-testning av web-applikationer blir mer och mer problematiskt genom den ökande mängden javascript i det flesta applikationer. Samtidigt har den alternativa ansatsen – produkter för att köra tester inuti en browser – varit behäftade med en lång rad problem. Verktygen har varit av Record/playback-typ, där de resulterande scripten ofta blir bräckliga och svåra att underhålla. [...]

Posted in Uncategorized | No Comments »

10% av utvecklingsbudgeten kan kapas med Spring Webflow

October 6th, 2006 by Johan Eltes

News Item
edited by
Johan Eltes
[...]

Posted in Övrigt | No Comments »

Rod Jonson om Springs roll i Service Component Architecture

October 6th, 2006 by Johan Eltes

Ramverket Spring har gjort Dependency Injection till en uppskattad och utbredd design-filosofi för komponentbaserad, test-driven utveckling av J2EE-applikationer. Dependency Injection har manifesterats ytterligare, genom den nyligen annonserade programmeringsmodellen för SOA – Service Component Architecture.
Kommer Spring och SCA att bli konkurrerande DI-standards? I en dialog jag hade med Rod Jonson, grundare av Spring-ramverket, framstår teknologierna som [...]

Posted in Java EE, Open Source, SOA | No Comments »

Closures – snart i en JDK nära dig?

October 6th, 2006 by Sofia Jonsson

Som vi redan har sett i språk som Ruby, Groovy eller varför inte Smalltalk så kan så kallade Closures betydligt förenkla syntaxen på vissa typer av uttryck. Innehållet i Java SE 7 börjar så sakteliga att ta form och Closures är ett av tilläggen som eventuellt kan komma att ingå i språket.
Ett förslag på hur [...]

Posted in Övrigt | No Comments »

JAOO Rapport – Måndag

October 6th, 2006 by Johan Eltes

News Item
edited by
Johan Eltes
[...]

Posted in Övrigt | No Comments »

Gammal är äldst

October 6th, 2006 by Johan Eltes

Att säga att Web-applikationer delar många egenskaper med gamla tecken-baserade stordator-applikationer, får inte användare av web-applikationer att höja på ögonbrynen. Men en och annan cobol-IMS-programmerare skulle nog bli förvånad att höra att Jackson Structured Programming har kommit till heders igen, fast förstås under ett mycket flashigare namn. Det hetaste inom web-utveckling tycks vara “continuations”.
För er [...]

Posted in Java EE | No Comments »

Handlar egentligen SOA om applikationsarkitektur?

October 6th, 2006 by Johan Eltes

Handlar egentligen SOA om applikationsarkitektur? Eller ens om systemarkitektur? Martin Folwers Bliki, har en artikel om fenomenet Application Database.
Där beskrivs karaktärsdrag hos en Application Database relativt en Integration Database. Artikeln avslutas med följande mening:

As people discuss Service Oriented Architecture a common term is that of an autonomous application – which seems to imply an application [...]

Posted in SOA | No Comments »

Service Component Architecture flyttar fram positionerna

October 6th, 2006 by Johan Eltes

För oss på Callista, är det med stor glädje vi kan konstatera att Service Component Architecture (SOA) har tagit ytterligare ett steg framåt. Gruppen bakom specifikationerna har markant utökats. Det är speciellt glädjande att Sun och Tibco har anslutit sig. I och med den nya versionen, har också initiativet fått ett hem, i form av [...]

Posted in SOA | No Comments »