Archive for December, 2006

Automatiserade byggen med Pulse

December 18th, 2006 by Ola Deibitsch

Inom ramen för kontinuerlig integration så tampas flera aktörer om CM-ansvarigas hjärtan, från Continuum och CruiseControl till IBM’s senaste inköp, BuildForge. Skillnaderna är stora, inte bara rent funktionellt utan också kostnaden tenderar att variera. Frågan är vad man kan att erhålla däremellan? Har Continuum som open source tappat gnistan? Eller är BuildForge helt enkelt för [...]

Posted in Quality, TDD | No Comments »

Transparens mellan FIT-fixturer och Spring-bönor med hjälp av DI

December 14th, 2006 by Ola Deibitsch

Att Dependency Injection (DI), en av grundstenarna i Spring, ökar testbarheten i samband med b la enhetstester kommer antagligen inte som någon chock. Att Fitnesse sedan som ett Wiki-baserat ramverk drar sitt strå till stacken med avseende på funktionella tester är kanske inte heller någon nyhet. Men hur kombinerar vi dem två för att på [...]

Posted in TDD | No Comments »