Archive for January, 2007

Kodtäckning i Eclipse med EclEmma-pluginen (open source)

January 14th, 2007 by Håkan Dahl

EclEmma är en open-source plugin till Eclipse (>=3.1) som ger dig en snabb uppfattning om vilken kodtäckning din testkod ger.
EclEmma integrerar med JUnit-testrunnern i Eclipse och körs via “Coverage”-knappen i toolbaren eller från Run-menyns “Coverage”. Efter exekvering av ett test markeras kodrader i editorn med grönt (exekverad kod), gult (delvis exekverade kodrader) eller rött (ej [...]

Posted in TDD | No Comments »

Dependency management för Ant – Ivy i Apache incubator

January 10th, 2007 by Håkan Dahl

För de som föredrar Ant framför Maven2 (eller har existerande byggsystem med Ant) men ändå skulle vilja hantera beroenden till externa bibliotek på ett Maven2-liknande sätt kan Ivy vara ett alternativ.
Ivy integrar med Ant och kan ladda ned beroenden från Maven2-repositories som nu blivit en de-facto standard för att lagra binärfiler för vanliga ramverk [...]

Posted in Build automation | No Comments »

Ant 1.7 och JUnit

January 10th, 2007 by Håkan Dahl

Ant 1.7 har släppts och noterbart är att JUnit-tasken har fått en välbehövlig uppryckning.
Till att börja med stödjs nu JUnit4 (som nu är snart ett år gammal) vilket gör att den tidigare stoppklossen som förhindrat uppgradering från JUnit 3.8.x är borta.
Till stor glädje har nu även ett stort irritationsmoment försvunnit:

junit.jar behöver inte längre ligga i [...]

Posted in Build automation, TDD | No Comments »

WebSphere portal-server modulariseras

January 5th, 2007 by Johan Eltes

Här om dagen annonserades WAS Portal Server 6.0. WebSphere portal Server 5.x har störst marknadsandel av kommersiella portalservrar. Den har emellertid fått kritik för att vara komplex. Komplexiteten har delvis sitt ursprung i produktens monolitiska uppbyggnad. IBM har paketerat ett antal produkter – var och en en best i sig själv – för att leverera [...]

Posted in Java EE | No Comments »

Hur genomför man kodgranskning bäst ?

January 5th, 2007 by Jan Västernäs

Att regelbundna kodgranskningar har ett stort värde håller nog de flesta med om.  Det gör att avvikelser från olika typer av riktlinjer blir mindre och att kvaliten ökar. Samtidigt tar det tid och resurser att genomföra. Hur får man bäst effekt av den investering som görs ?
En vanlig metod är att efter en iteration tar man den [...]

Posted in Quality | No Comments »

Suns JAXB 2.1 ger förbättrat stöd för SOA

January 5th, 2007 by Johan Eltes

Typisk Enterprise Architecture-syn på SOA
När man modellerar tjänsterna för en tjänstebaserad arkitektur (SOA), eftersträvas lös koppling mellan tjänstegränssnitt och IT-stödet. Tjänsterna och den tillhörande informationsmodellen styrs av verksamhetens processer och delas vanligen in efter verksamhetsdomäner. För att säkra integration av verksamhetens processer, baseras tjänsterna på en för verksamhetsdomänen gemensam meddelandemodell (informationsmodell skapad i syfte att [...]

Posted in SOA | No Comments »

IBM dundrar in på Java EE 5.0 scenen! BEA och SAP rycker i täten!!!

January 3rd, 2007 by Ola Deibitsch

Efter att IBM nu har släppt en alphaversion av EJB 3.0 som ett “feature pack” till WebSphere 6.1, så har man därmed tagit det första steget mot att stödja Java EE 5.0! Ferdinand har alltså äntrat scenen för att stångas med dem andra tjurarna i kampen mot en fullständing Java EE 5.0 implementation. IBM har [...]

Posted in Java EE | No Comments »

Har JBI tillräckligt med luft under vingarna?

January 3rd, 2007 by Ola Deibitsch

Under hösten 2005 så landade Java Business Integration (JBI 1.0) som “final” och definierade en standardbaserad arkitektur för integrationslösningar, en arkitektur vilken ger möjlighet att “plugga-in” tredje-part’s komponenter i en infrastruktur på ett standardiserat sätt. Komponenter som stödjer JBI kan därför konstrueras av olika leverantörer och ändå uppnå interoperabilitet sinsemellan. Fler och fler aktörer [...]

Posted in SOA | No Comments »