Archive for March, 2007

JSF 2.0 – draft till JSR ute

March 31st, 2007 by Håkan Dahl

Sun har släppt en draft till JSR för JSF 2.0:
https://javaserverfaces-spec-public.dev.java.net/proposals/JSF-2_0-draft.html
där (bland mycket annat) Facelets vy-teknik omnämns.
Det jag ser som problematiskt är främst två saker:
1. JSR scopet.
Draften ser innehållsmässigt bra ut – helt enkelt för att den innehåller det mesta som går att tänka sig! Scopet måste troligen minskas radikalt för att kunna leverera någonting. Så [...]

Posted in Web | No Comments »

TSSS 2007 State Of Ajax

March 30th, 2007 by Johan Eltes

Vem kan bättre belysa ämnet, än personerna bakom ajaxian.com? Föredraget inleddes med Ajax helloworld i Idea 6 – förstås i rasande fart.
Därefter följde en översikt över ajax-ramverk och ett försök att klassificera dem. Diskussionen mynnade så småningom ut i en övergripande klassificering baserat på utvecklarens preferenser:

“JavaScript i good”
“JavaScript is evil”

Dion valde ett favorit-ramverk för [...]

Posted in Web | No Comments »

TSSS 2007 JSF saknar momentum

March 23rd, 2007 by Björn Beskow

Jag hade höga förväntningar på Ed Burns föredrag om “Enterprise Grade Ajax and JSF”. När vi hörde Ed redovisa status för JSF och vad som är planerat för JSF 2.0 på JAOO tidigt i höstas, lät det någorlunda hoppfullt. Teamet bakom JSF verkade vara medvetna om de kritiska problemen med JSF 1.x (relaterade till JSP [...]

Posted in Uncategorized | No Comments »

TSSS 2007 Ramverket RIFE

March 23rd, 2007 by Johan Eltes

RIFE är lite av en udda fågel bland web-ramverken. I någon mening skulle man kunna kalla det för Java-världens Rails (men utan Ruby). Det är framför allt ett par företeelser som gör det speciellt:

Meta-data drivna dialoger för CRUD-operationer
Separation av regler från modell-klasser, men fortfarande i Java-form
Web-navigering bygger på “continuations”, som via bytekodsmanipulation görs tillgänglig direkt [...]

Posted in Web | No Comments »

TSSS 2007 WebService Interop med .Net 3.0

March 22nd, 2007 by Johan Eltes

Arun Gipta – spec lead för JAX-WS presenterade WSIT – Suns tillägg till deras implementation av JAX-WS-specifikationen. JAX-WS är Javaplattformens standard för Web Services och XML-bindning fr.o.m. Java EE 5 och Java SE 5. JAX-WS-standarden täcker än så länge bara de WS-standards som profilerats av WS-I. Det är förstås på goda grunder. Användning av [...]

Posted in SOA | No Comments »

TSSS 2007 Ajax överallt

March 22nd, 2007 by Björn Beskow

När jag hörde Dion Almaer prata om Ajax på TSS för 2 år sedan, var Ajax en nisch-företeelse. Dion Almaer visade då en RSS-läsare helt i JavaScript. När han visade källkoden, sida upp och sida ner med JavaScript, sa han skämtsamt “don’t do this at home, folks”.
Nu är tonen en helt annan. Ajax är bland [...]

Posted in Uncategorized | No Comments »

It’s all about ‘continuous’

March 22nd, 2007 by Björn Beskow

I sin keynote gjorde Erich Gamma några intressanta reflektioner kring vad som gjort Eclipse-projektet framgångsrikt. Självklarheter kan tyckas, men ofta så självklara att vi glömmer bort dem:

Varje iteration slutar i en Milestone Release. Detta är inte bara det senaste bygget av det som råkar vara klart vid en visst datum. En milestolpe-version är en färdig, [...]

Posted in Uncategorized | No Comments »

TSSS 2007 Mule 2 and Spring 2

March 21st, 2007 by Johan Eltes

Föredraget beskriver värdet av att kombinera kommande Mule 2 (open source ESB) och Spring 2. Man pekar på många likheter, men poängterar värdet av att integrera de båda teknologierna. De likheter som framhålls är:

Lös koppling

Abstraktionslager
Undvika “vendor lock-in”
Förändringstålighet
Nätverks (adresseings-) transparens

“Separation of Concerns”

Dela upp logik baserat på ansvar
Separera logik från “plumbing”
Hålla isär Transport, Transformering och routing-logik

Återanvändbara komponenter

Tvärs [...]

Posted in SOA | No Comments »

TSSS 2007 Apache Tuscany – Not The Same Old Architecture

March 21st, 2007 by Johan Eltes

Apache Tuscany är en informell referensimplementation av SCA. Passande nog släpptes SCA-specifikationerna i version 1.00 idag. Tuscany implementerar Java-och WS-modellerna. Apache har också ett projekt för C++/SCA, men det täcktes inte av föredraget.
Java annoteringar för dependency injection
Tuscany stödjer SCA dependency injection och dess annoteringar. Här är ett exempel på konstruktor-baserad injecering mha annoteringar i Java. [...]

Posted in SOA | No Comments »

The Server Side Java Symposium 2007

March 21st, 2007 by Johan Eltes

Årets utbildning har förlagts till The Server Side Java Symposium, som går av stapeln fr.o.m. idag i Las Vegas. Vi ska försöka hinna med löpande avrapportering av intryck här på Callista Kommenterar. De flesta av oss har varit i USA sedan i Lördags kväll och såldes spenderat ett par semesterdagar i väntan på konferensen. Men [...]

Posted in Uncategorized | No Comments »