Archive for April, 2007

Gavin Kings önskelista för Java EE 6

April 27th, 2007 by Sofia Jonsson

Gavin King, som ligger bakom open source-ramverken Hibernate och nu senast JBoss Seam, har börjat på en “Java EE 6 wishlist” på sin blogg.
I den första delen av önskelistan tar han upp vilka förbättringar han skulle vilja se inom ramen för Session Beans. Här nämns bland annat stöd för mer lättviktig asynkronitet. JMS är [...]

Posted in Java EE | No Comments »

Richard Stallman föreläser i Göteborg

April 23rd, 2007 by Sofia Jonsson

Richard Stallman, en av de mest kända profilerna inom Free/Open Source Software-världen, kommer till Göteborg och håller ett föredrag på Göteborgs universitet den 16/5.
“Richard Stallman kommer att prata om målet och filosofin bakom fri programvara och hur idéerna bakom fri programvara kan omfatta andra publicerade verk.”
För de som mot förmodan inte vet vem [...]

Posted in Open Source | No Comments »

TSSS 2007 Nästa Generations Plattform (enligt Oracle)

April 4th, 2007 by Johan Eltes

Oracle gav en key-note om framtidens plattform:

ESB för protocol-mediation.
Snabbt pub/sub eventsystem för händelsedrivan arkitekturer
BPEL som integrationsspråk för Server-Server integrationer
SCA (Service Component Architecture) för att skapa SOA-lösningar baserad på Service-orienterade principer, utan stark koppling till specifika protokoll
JSF, Ajax och SDO (service Data Objects) för presentation och informationsaggregering
JPA, JAXB, JAX-WS som teknologier för applikationsprogrammering

Utöver Java EE, definierar [...]

Posted in Uncategorized | No Comments »

Versionshantering av XML Scheman

April 4th, 2007 by Sofia Jonsson

Jag har under den senaste veckan återigen ägnat mig åt ett ständigt återkommande problem, nämligen versionshantering av XML Scheman. Denna gång inom ramen för Websphere Message Broker (WMB) och dess meddelandedefinitioner, som är XML Schema-baserade.
Ett vanligt återkommande krav i sammanhanget är vad man skulle kunna kalla “framåtkompatibla” scheman. Det man vill åstadkomma är möjligheten att [...]

Posted in SOA | No Comments »

Avslöja cirkulär beroenden mellan Java-paket

April 2nd, 2007 by Johan Eltes

Alla UML-verktyg jag använt vid kod-reviewer har saknat möjligheten att visualisera beroenden mellan paket. Efter reverse-engineering av källkoden för projektet som ska granskas, visas alla beroende mellan klasser snyggt och prydligt. Men trots att man på klassnivå kan se att det finns beroenden mellan klasser i två olika paket, lyser “—>” (Dependency)-associationen med sin frånvaro [...]

Posted in Quality | No Comments »