Archive for May, 2007

Visst behövs JBI!

May 22nd, 2007 by Johan Eltes

“Java Business Integration” är den flummiga uttolkningen av den kryptiska acronymen “JBI”. Jag lämnade Mark Hapners JBI-presentation på The Server Side Symposium 2004 med lätt yrsel. Jag själv och kollegan Håkan tog oss en djupare titt på JBI i samband med våra förberedelser inför Cadec 2005. Tyvärr fanns då inga representativa implementationer, men bilden av [...]

Posted in SOA | No Comments »

Subversive accepterat i Eclipse

May 15th, 2007 by Björn Beskow

Mångfald och konkurrens är ofta bra och nyttigt, men det är tve-eggat. Medaljens baksida är splittring och fragmentering, vilket Eclipse/Subversion-användare fått erfara. Två konkurrerande Eclipse-pluginer för Subversion har slagits om uppmärksamhet (Subclipse och Subversive), båda två funktionella men med sina egenheter. Rationella skäl till att välja den ena före den andra har inte varit [...]

Posted in Uncategorized | No Comments »

Polyglot Programming

May 9th, 2007 by Björn Beskow

Inget verktyg passar för allt, och en skicklig snickare har därför en rik uppsättning verktyg i sin låda. .Net-plattformen har tagit fasta på detta sedan start, och erbjuder en mångfald olika programmeringsspråk för CLR (.Net-världens virtuella maskin). Nu börjar även Java-världen haka på trenden. Groovy och JRuby är eleganta, dynamiskt typade språk med hög upplevd [...]

Posted in Dynamic languages | No Comments »