Archive for June, 2007

FitNesse – inte bara ett testverktyg

June 25th, 2007 by Annica Sunnman

Jag har byggt en J2EE applikation med Spring och använder Quartz för att schemalägga jobb som överför data mellan olika databaser. Datat kommer från en mängd olika källsystem. Spring har en hyffsad lättviktig integration med Quartz, men det tillkommer ju alltid konfiguration som kan göra det hela komplext. För J2EE applikationen har jag satt upp en automatiserad [...]

Posted in Uncategorized | No Comments »

OSGi – en början?

June 13th, 2007 by Annica Sunnman

Adrian Colyer kommer till TSSJS-Europa och berättar om OSGi, TSSJS OSGi. OSGi är ett ramverk som gör det möjligt att installera, starta, stoppa och uppdatera komponenter utan att behöva starta om hela system. I brödtexten till föredraget står det: OSGi är en server-side revolution som är just runt hörnet. Jag lyssnade själv till föredraget på TSSJS i [...]

Posted in Uncategorized | No Comments »

Aggregering av rapporter i Maven 2

June 1st, 2007 by Björn Beskow

När jag först tittade på Maven2 för snart 2 år sedan, kändes de flesta områdena väl genomtänkta. Det var en välsignelse att slippa knacka Jelly-script för att skapa enkla pluginer – det gör man betydligt enklare med en Ant-baserad plugin i Maven2, eller t.o.m. med Maven2s antrun-plugin som kan köra inbäddade ant-script. Den transitiva beroende-hanteringen [...]

Posted in Uncategorized | No Comments »