Archive for July, 2007

Maven++ från Eclipse blir framtidens byggsystem?

July 5th, 2007 by Johan Eltes

Projektet “Buckminster” från Eclipse är ett synnerligen efterlängtat svar på behovet av komponentbaserade bygg-miljöer med djup eclipse-integration. Buckminster kan beskrivas som Maven++, men med den unika möjligheten att integrera existerande komponentbaserade byggansatser – t.ex. Maven 2. Buckminster har sina egna beroende-baserade byggfiler – a la Maven. Men om man redan använder Maven för komponentbaserad utveckling, [...]

Posted in Build automation | 1 Comment »