Archive for September, 2007

DWR 2.0 släppt

September 26th, 2007 by Sofia Jonsson

Ajax-ramverket DWR har nu släppts i version 2.0, efter några månaders försening. Bakom DWR ligger Joe Walker, som talade om Ajax och DWR på ett av våra Callista Events i september förra året.
Reverse Ajax
Bland nyheterna finns bland annat stöd för så kallad “Reverse Ajax”, dvs möjligheten att från Java-kod på servern anropa JavaScript-kod på klienten. [...]

Posted in RIA, Web | No Comments »

Informell referensimplementation av SCA når version 1.0

September 26th, 2007 by Johan Eltes

Callista Enterprise har varit delaktiga – om än perifert – i framtagningen av specifikationerna för Service Component Architecture. Som ett led i vårt engagemang har vi påtalat behovet av en formell referensimplementation som stöd till specifikationerna. Ledningskommitén ansåg att det skulle ta för mycket tid från arbetet, medan vi hävdade att specifikationernas kvalité var beroende [...]

Posted in SOA | No Comments »

Public Review av Web Beans (JSR 299)?!

September 18th, 2007 by Ola Deibitsch

Nu under september månad är det preliminärt sagt att en public review skall publiseras av Web Beans (JSR 299)! Web Beans, som är ett embryo från JBoss Seam, har som sitt huvudsakliga syfte att låta EJB’er (3.0) direkt att agera som så kallade “managed beans” i JSF’s komponentmodell. Avsikten med att förena dessa två komponentmodeller [...]

Posted in Uncategorized | No Comments »

Överraskande positiva erfarenheter från Eclipse RCP

September 15th, 2007 by Jan Västernäs

Vid starten av projektet jag jobbar i skulle en klient-teknologi väljas. Valet blev Eclipse Rich Client Platform http://www.eclipse.org/home/categories/rcp.php. Det innebar ganska stora skillnader jämfört med den struts-baserade HTML-klient som använts tidigare. Men det som innebar störst effekt för utvecklarna var en oväntad sidoeffekt.
Främsta skälet att välja Eclipse Rich Client Platform var att användarna ville ha [...]

Posted in Open Source, RIA | No Comments »