Archive for October, 2007

Ytterligare momentum för Java Persistence Api

October 20th, 2007 by Johan Eltes

Java EEs vara eller inte vara debatteras flitigt. Eller rättare sagt behovet av en Enterprise Java specifikation i allmänhet och EJB som teknologi i synnerhet. Det råder dock inget tvivel om att EJB Persistence – en del av JavaEE 5-specifikationen – har luft under vingarna.
Den nya standardiseringen av API för lagring av domänobjekt i relationsdatabaser [...]

Posted in Java EE | No Comments »