Archive for November, 2007

Enterprise Service Bus – Vad då “Service”?

November 18th, 2007 by Johan Eltes

Arketypen för en ESB är en produkt av kategorin “schweizisk armékniv” inom meddelandebaserad integration. Genom att stödja olika Enterprise Integration Patterns får man olika system att prata med varandra, eller att publicera funktionalitet som tjänster. Verksamheter som bedrivit meddelandebaserad integration under många år, konstaterar inte sällan att problemet med (n-1)*n-koppling mellan applikationer visserligen undvikits rent [...]

Posted in SOA | No Comments »

Visst kan man lära gamla hundar att sitta eller en reflektion om vidareutbildning i Java.

November 16th, 2007 by Johannes Carlén

“Jag måste vara riktigt dum”, tänkte jag. “vad är det jag missat här egentligen?” fortsatte mina tankar när vi satt och pratade på lunchrasten. Det här var strax efter jag gått min första Javakurs för cirka tio år sedan. Visst hade jag lärt mig Java på universitetet innan, men med Javakursen på jobbet så var [...]

Posted in Övrigt | No Comments »

SPEC släpper testsvit för JMS

November 8th, 2007 by Niklas Gustavsson

Prestandamätning är ett minerat område. Eftersom många testramverk riktar in sig mot vissa delar i det system det ska mäta ger det leverantören en möjlighet att optimera för testet. Förutom att kunna optimera de kodvägar som används av testet så är det också vanligt förekommande att offra best practices för design och utveckling för att [...]

Posted in Java EE | No Comments »

Asynkrona tjänster i fokus för WS-I

November 4th, 2007 by Johan Eltes

WS-I är standardiseringsorganet för interoperabilitet inom Web Services. WS-I driver sitt arbete genom att skapa profiler för användandet av olika webbservice standarder. Det har visat sig att leverantörers implementation av enskilda Webbservice standards inte leder till friktionsfri interoperabilitet. Genom att definiera profiler, begränsar WS-I hur enskilda specifikationer ska tillämpas, för att säkra interoperabilitet. Hittills har [...]

Posted in SOA | No Comments »