Installation av Grails

May 25th, 2008 by Johan Eltes

Skapa biblioteksstruktur

Om du inte redan har en struktur för utvecklingsverktyg, föreslås denna:

Installera Groovy (behövs senare för IDE:n)

 1. Ladda hem Groovy 1.5.4 från http://dist.groovy.codehaus.org/distributions/groovy-binary-1.5.4.zip till Development/Tools/
 2. Packa upp distributionen i Tools-biblioteket. När du är klar ska Tools innehålla biblioteket groovy-1.5.4
 3. Sätt GROOVY_HOME till katalogen groovy-1.5.4

Installera Grail (med Groovy)

 1. Ladda hem Grails 1.0.1 här: http://dist.codehaus.org/grails/grails-bin-1.0.1.zip
 2. Packa upp till Development/Tools/. Du ska då få en katalog under Tools som heter grails-1.0.1
 3. Sätt GRAILS_HOME till grails-1.0.1-katalogen. OBS**ingen slash på slutet!**
 4. Lägg -$GRAILS_HOME/bin_ på path:en
 5. Verifiera genom att i terminalen köra kommandot “grails”. Det förväntade resultatet är:

Skapa och köra ett projekt från kommandoraden

 1. Byt bibliotek i kommandoprompten till Development/Projects/Grails/.
 2. Generera en tom Grails-applikation med kommandot grails create-app Lab1
 3. Positionera dig i den nya mappen Lab1 och starta applikationen med kommandot grails run-app
 4. Surfa till http://localhost:8080/Lab1 och åtnjut följande innehåll:

  Installera IDEA IntelliJ och Groovy/Grails-plug-in

 5. Ladda hem IntelliJ från Jetbrains: http://www.jetbrains.com/idea/download/index.html och installera. Starta och välj Trial-licens.
 6. Gå till Settings och välj “Plug-ins”:
 7. Välj “Available”-tabben och sök på “Groovy”. Installera genom att högerklicka på plugin;en:
 8. Start om och gå tillbaka till Settings. Välj där den nya plug-in:en “Groovy & Grails”:
 9. Konfigurera sökvägar till Groovy- respektive Grails-mapparna
 10. Skapa nytt Grails projekt genom att välja “New Project…” i menyn och sedan “Grails Application”. Ange värden motsvarande nedan och klicka dig igenom resten av dialogen:
 11. Skapa en Run-konfiguraion m.h.a. menyn “Run -> Edit Configurations”. Skapa en konfiguration av typen “Grails Application” enligt nedan:

 12. Starta applikationen genom att köra den skapade konfigurationen. Testa att den kommit upp genom att gå till URL http://localhost:8080/Lab2 och verifiera att samma sida kommer upp som vid kommandoradstestet, dvs:

Leave a Reply