Archive for the ‘Build automation’ Category

A first look at Gradle, is it time to leave Maven and Ant behind?

April 14th, 2014 by Magnus Larsson

Introduction
Gradle is a build tool that tries to combine the best of Maven and Ant and at the same time replace the verbose XML syntax in these tools with a compact and easy to understand Groovy based DSL. Gradle supports Mavens default project structure, dependency management mechanism and repository infrastructure making a replacement fairly straight [...]

Tags: , , , , ,
Posted in Build, Build automation, Dynamic languages, Java, Java 7, Java EE, Mobile, Open Source, RESTFul, Software Craftsmanship, Tools | 1 Comment »

Remote deploy to Tomcat 7 using Cargo

March 12th, 2012 by Marcus Krantz

One of the last days in my current project I was about to freeze the codebase and finish things up. Luckily, I had a couple of hours left to play around with something that I have been thinking about throughout the project but never had time to implement. My mission was to deploy the application [...]

Posted in Agile, Build, Build automation, Tools, Uncategorized | 2 Comments »

Getting started with Sonar to manage your technical debt

December 8th, 2010 by Christian Hilmersson

In fast evolving projects you are most certain to find some kind of technical debt. As architects and developers we are always looking for the best mix of flexibiltiy, clarity and maintainability in our code base. To maintain the quality of the code most project have a set of coding standards and architectural guidelines which [...]

Tags: ,
Posted in Build automation, Java EE, Tools | 1 Comment »

Get rid of your tedious and error-prone release process

June 14th, 2010 by Magnus Ekstrand

It’s best practice to tag each of your stable releases in your version control system for future reference. However, it is very rare that this sort of work is free from failure. Like many tedious, error-prone tasks, it is one of those things that could do with a bit of automation.
Luckily, the [...]

Posted in Build, Build automation, Tools | No Comments »

Recept för Maven i Eclipse

August 8th, 2008 by Johan Eltes

Efter att ha provat olika konstellationer av Eclipse-plug:er för Maven, Maven-plug-iner för Eclipse, att bygga från prompten och att bygga i eclipse, har jag fastnat för en uppsättning som jag tycker fungerar riktigt bra.
Min målbild har varit att inte göra några manuella Eclipse-inställningar, utan att dessa ska genereras från Mavens projektfil. På så sätt behöver [...]

Posted in Build automation | No Comments »

Maven++ från Eclipse blir framtidens byggsystem?

July 5th, 2007 by Johan Eltes

Projektet “Buckminster” från Eclipse är ett synnerligen efterlängtat svar på behovet av komponentbaserade bygg-miljöer med djup eclipse-integration. Buckminster kan beskrivas som Maven++, men med den unika möjligheten att integrera existerande komponentbaserade byggansatser – t.ex. Maven 2. Buckminster har sina egna beroende-baserade byggfiler – a la Maven. Men om man redan använder Maven för komponentbaserad utveckling, [...]

Posted in Build automation | 1 Comment »

Dependency management för Ant – Ivy i Apache incubator

January 10th, 2007 by Håkan Dahl

För de som föredrar Ant framför Maven2 (eller har existerande byggsystem med Ant) men ändå skulle vilja hantera beroenden till externa bibliotek på ett Maven2-liknande sätt kan Ivy vara ett alternativ.
Ivy integrar med Ant och kan ladda ned beroenden från Maven2-repositories som nu blivit en de-facto standard för att lagra binärfiler för vanliga ramverk [...]

Posted in Build automation | No Comments »

Ant 1.7 och JUnit

January 10th, 2007 by Håkan Dahl

Ant 1.7 har släppts och noterbart är att JUnit-tasken har fått en välbehövlig uppryckning.
Till att börja med stödjs nu JUnit4 (som nu är snart ett år gammal) vilket gör att den tidigare stoppklossen som förhindrat uppgradering från JUnit 3.8.x är borta.
Till stor glädje har nu även ett stort irritationsmoment försvunnit:

junit.jar behöver inte längre ligga i [...]

Posted in Build automation, TDD | No Comments »