Archive for the ‘Quality’ Category

(Swedish) Kan OAuth2 vara dörren till att öppna journalerna för marknaden?

November 13th, 2011 by Johan Eltes

(Sorry for writing this up in Swedish – the post is in the context of Swedish e-health. If this moves forwards I’ll wright the next post in english…hrmmm…well.. Swinglish)
Kim Nordlander (SLL) och Åke Rosander (Cehis) presenterade projektet Mina Hälsotjänster under nationella eHälsodagen här om veckan: http://www.nationellehalsa.se/program.html. Ett sätt att dela upp tjänster (i betydelsen IT-stöd) för [...]

Posted in Quality, RESTFul, SOA, Security, eHealth | 4 Comments »

Use Eclipse plugins to find bugs and check test coverage

January 16th, 2009 by Annica Sunnman

A really useful plugin to Eclipse is FindBugs, install the plugin and you can actually find bugs in your code.
It’s a good tool to use during projects, but also when performing code reviews. You can get a feeling quite quick on areas that are containing more problems than others. You can use the plugin and [...]

Posted in Open Source, Quality | No Comments »

Governing the bulldozer portal platform project

January 22nd, 2008 by Johan Eltes

Many organizations gradually improve in maturity when it comes to web application development. The value of an explicit, governed best-practice has been learned the hard way.

Architectural layers have been sorted out to make sure concerns are separated for flexibility and maintainability.
Roles and disciplines have been sorted out to make sure the right skill comes into [...]

Posted in Quality, SOA | No Comments »

Avslöja cirkulär beroenden mellan Java-paket

April 2nd, 2007 by Johan Eltes

Alla UML-verktyg jag använt vid kod-reviewer har saknat möjligheten att visualisera beroenden mellan paket. Efter reverse-engineering av källkoden för projektet som ska granskas, visas alla beroende mellan klasser snyggt och prydligt. Men trots att man på klassnivå kan se att det finns beroenden mellan klasser i två olika paket, lyser “—>” (Dependency)-associationen med sin frånvaro [...]

Posted in Quality | No Comments »

Hur genomför man kodgranskning bäst ?

January 5th, 2007 by Jan Västernäs

Att regelbundna kodgranskningar har ett stort värde håller nog de flesta med om.  Det gör att avvikelser från olika typer av riktlinjer blir mindre och att kvaliten ökar. Samtidigt tar det tid och resurser att genomföra. Hur får man bäst effekt av den investering som görs ?
En vanlig metod är att efter en iteration tar man den [...]

Posted in Quality | No Comments »

Automatiserade byggen med Pulse

December 18th, 2006 by Ola Deibitsch

Inom ramen för kontinuerlig integration så tampas flera aktörer om CM-ansvarigas hjärtan, från Continuum och CruiseControl till IBM’s senaste inköp, BuildForge. Skillnaderna är stora, inte bara rent funktionellt utan också kostnaden tenderar att variera. Frågan är vad man kan att erhålla däremellan? Har Continuum som open source tappat gnistan? Eller är BuildForge helt enkelt för [...]

Posted in Quality, TDD | No Comments »

IBM Rational satsar på byggautomation

November 27th, 2006 by Björn Beskow

Visst kan man lära gamla hundar sitta! Rational tar alltmer till sig opportunistiska idéer från Agile-lägret. Och med en välfylld kassakista kan man köpa upp de bästa, mest innovativa spelarna. Senast i raden av inköp är BuildForge, ett företag specialiserat på verktyg för byggautomation och kontinuerlig integration i Enterprise-tappning. Tänk dig Ant+Maven+CruiseControl, men med ett [...]

Posted in Quality | No Comments »