Archive for the ‘RIA’ Category

Changes to .attr() in JQuery 1.6.x

September 28th, 2011 by Christian Hilmersson

This is somewhat old news by now but during this summer I ran into some problems while trying to upgrade a big Javascript code base from JQuery 1.4 to 1.6. It seems that the step to JQuery 1.6 has been cumbersome not only for me but for a lot of JQuery users out there so [...]

Posted in JQuery, JavaScript, RIA, Web | No Comments »

Creating custom components in Flex

March 2nd, 2009 by Jan Västernäs

A common use case in a UI is to enter some data and submit it to the server. One way to do this in flex is to define an mxml like this with a Form
To get some validation you add validators
By doing this the user get visual assistance when entering data in the [...]

Posted in RIA | No Comments »

Adobe Flex finally goes Open Source

March 14th, 2008 by Björn Beskow

In April last year, Adobe announced that they planned to donate their Flex programming platform to Open Source. Some two weeeks ago, it finally happened.
Flex is a platform for Rich Internet Applications (RIAs) that runs on the Adobe Flash virtual machine. With AIR (Adobe Integrated Runtime), Flex applications can also run locally, as desktop applications.
I [...]

Posted in Open Source, RIA, Web | No Comments »

DWR 2.0 släppt

September 26th, 2007 by Sofia Jonsson

Ajax-ramverket DWR har nu släppts i version 2.0, efter några månaders försening. Bakom DWR ligger Joe Walker, som talade om Ajax och DWR på ett av våra Callista Events i september förra året.
Reverse Ajax
Bland nyheterna finns bland annat stöd för så kallad “Reverse Ajax”, dvs möjligheten att från Java-kod på servern anropa JavaScript-kod på klienten. [...]

Posted in RIA, Web | No Comments »

Överraskande positiva erfarenheter från Eclipse RCP

September 15th, 2007 by Jan Västernäs

Vid starten av projektet jag jobbar i skulle en klient-teknologi väljas. Valet blev Eclipse Rich Client Platform http://www.eclipse.org/home/categories/rcp.php. Det innebar ganska stora skillnader jämfört med den struts-baserade HTML-klient som använts tidigare. Men det som innebar störst effekt för utvecklarna var en oväntad sidoeffekt.
Främsta skälet att välja Eclipse Rich Client Platform var att användarna ville ha [...]

Posted in Open Source, RIA | No Comments »

Intryck från TheServerSide Java Symposium – dag 1

June 22nd, 2006 by Sofia Jonsson

TheServerSides första europeiska Java-konferens, TheServerSide Java Symposium Europe (http://javasymposium-europe.techtarget.com/ ), inleddes igår i Barcelona, Spanien. Konferensen håller på till på fredag och har lockat någonstans kring 260 deltagare. Dagen inleddes med välkomsthälsning följt av ett Key Note om hur Java används inom Investment Banking-industrin. Inte det mest inspirerande inledningstalet kanske men förutom det har alla [...]

Posted in Java EE, Open Source, RIA, SOA, TDD, Web | No Comments »